Vedligeholdelsesplan for lejligheder

Uanset om du ejer, har en andel eller om du lejer en lejlighed i en ejendom, så betales der løbende et beløb til vedligeholdelse af ejendommen. Da I er flere, som har betalt ind til en vedligeholdelseskonto, så skal alle også være med til at bestemme, hvad der skal prioriteres først og så videre. Det kan være svært at blive enige om prioriteringen. Er der for eksempel en utæthed i taget, vil dem, der bor på kvisten nok gerne have den udarbejdet først, hvorimod vedkommende i stueetagen kan have set sit en anden opgave i udsigt.

Undgå uenigheder i ejendommen

For at undgå interne uenigheder, så kan det anbefales at få et professionelt firma til at udarbejde en vedligeholdelsesplan. De vurderer ejendommen udelukkende ud fra, hvad der trænger mest, og hvad som ikke kan vente. De har dygtige fagfolk, der undersøger hele bygningen. Derfra udarbejder de en vedligeholdelsesplan for ejendommen.
Med en sådan plan, mindsker man risikoen for uenigheder og diskussioner beboerne imellem, da der ikke skal forhandles om prioriteringerne. Selvfølgelig tages der forbehold i planerne for uforudsete hændelser.

Forlæng tagets levetid

Man tænker ikke meget over taget, så længe det er tæt, og der ikke er synlige skader. Det er dyrt at få udskiftet taget. Ofte vil det være nødvendigt at optage et lån, for at kunne betale for en tagudskiftning på en større ejendom, da beløbet på en vedligeholdelseskonto gerne bruges af løbende til andre vedligeholdelsesopgaver. Derfor kan man være tilbøjelig til at skubbe tagopgaver bag i køen, så længe taget holder. Dog er det muligt at forlænge levetiden på det allerede eksisterende tag, ved at forebygge skader og slidtage. Få gerne tjekket taget en gang om året, for at fange skader i opløbet. Selvom det koster penge at få taget tjekket, så er det godt givet ud i det lange løb.

Undgå vandskader ved skybrud

Når der kommer massive mængder af regn på kort tid, sker det gang på gang, at mange boliger for vand i kældrene og dermed ødelagt de ting, som der står i kældrene. Dette gælder selvfølgelig også for lejligheder, hvor der ofte er mange mindre kælderrum i hele kælderarealet. Derfor bliver alle ejendommens beboere ramt, hvis der opstår oversvømmelser i kælderen, hvis de har opbevaret ting der. Det er derfor vigtigt at prioritere vandafledning fra ejendommen. Det kan man for eksempel gøre ved at lægge dræn hele vejen rundt om ejendommen og eventuelt supplere med faskiner, hvis området er særligt udsat for oversvømmelser.

Den vigtige forebyggelse

Det giver sig selv, at man skal prioritere de ting, som allerede er gået i stykker eller meget tæt på det. Men det er faktisk lige så vigtigt at forebygge skader ved løbende at vedligeholde ejendommen. Hold tagrenderne rene, hold soklen intakt, vedligehold facaden og så videre. Listen med vedligeholdelsesopgaver er lang. Planlæg forebyggelse ind i vedligeholdelsesplanen for ejendommen.
Husk på at en velvedligeholdt ejendom stiger i værdi, hvilket også kan få betydning for hver enkelt beboer, især hvis de ønsker at sælge deres lejlighed.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *